Tùy chỉnh Nike Air Max 1 này được lấy cảm hứng từ đồ ngọt truyền thống của Nhật Bản

mà không có gì nghi ngờ, một số người tùy chỉnh làm cho giày thể thao tốt hơn chính các thương hiệu và Nike Air Max 1 ‘Wasgahi’ của Chase Shiel chắc chắn là một trong những thương hiệu họ. Lấy cảm hứng từ đồ ngọt truyền thống của Nhật Bản thường được phục vụ …

Tùy chỉnh Nike Air Max 1 này được lấy cảm hứng từ đồ ngọt truyền thống của Nhật BảnRead More

Hình ảnh chính thức của Nike Air Force 1 ‘Black Skeleton’ xuất hiện

Một tuần trước, chúng tôi đã có bức ảnh trêu chọc đầu tiên về Nike Air Force 1 ‘Black Skeleton’. Tuân thủ từ lần lặp trắng năm ngoái, sneaker này đã gửi khu phố sneaker vào Raptures. Bây giờ 12 tháng chuyển tiếp nhanh cũng như chúng ta có thể mong đợi màu đen này …

Hình ảnh chính thức của Nike Air Force 1 ‘Black Skeleton’ xuất hiệnRead More